Autobaterie

Výkup autobaterií

Vykupujeme olověné autobaterie, které se dále zpracovávají v hutích a vzniklé olovo a jeho slitiny se dále používají například při výrobě olověných závaží, akumulátorových baterií nebo stínění kabelů.

Výkup autobaterií

Olovo

Autobaterie

Autobaterie (někdy také obecněji akumulátor) je zdroj elektrické energie v motorových vozidlech. Jedná se o chemický zdroj elektrické energie. Z autobaterie se energie dodává pouze, je-li motor v klidu. Pokud motor běží, tak je zdrojem elektrické energie alternátor či dynamo a baterie je dobíjena. Autobaterie je sestavena z článků, každý má napětí přibližně 2,1 V. Skládá se z nádoby (z plastu), deskových elektrod (kladná - PbO2, záporná - houbovité olovo), separátoru (deska z elektricky nevodivého materiálu, která je vložena mezi dvě elektrody), a elektrolytu (obvykle H2SO4 + H2O, při hustotě 1,285kg/dm3). Olovo se používá kvůli schopnosti dodat najednou velký proud (při startování vozidla) bez poškození. V roce 2010 nabídla společnost Porsche pro své automobily startovací akumulátor na bázi Li-ion akumulátoru. Tato baterie váží 6 kg (je o 10 kg lehčí než olověná), ale stojí v přepočtu 65 000 korun.[1]

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Olovo

Výkup autobaterií

Olovo

Nízkotavitelný, měkký, velmi těžký, toxický kov, používaný člověkem již od starověku. Za teplot pod 7,196 K je supravodičem I. typu. Za normálních podmínek je olovo odolné a neomezeně stálé vůči atmosférickým vlivům. V kompaktním stavu se na vlhkém vzduchu příliš nemění, pouze zvolna ztrácí lesk a tvoří se na něm šedobílá vrstva Oxidů, hydroxidů a uhličitanů.

Dobře se rozpouští především v kyselině dusičné, koncentrovaná kyselina sírová jej naopak pasivuje a olovo s ní nereaguje. Olovo velmi dobře pohlcuje rentgenové záření a slouží proto k odstínění zdrojů tohoto záření v chemických a fyzikálních aparaturách a především v lékařství při ochraně obsluhy běžných medicinálních rentgenů. Polotloušťka olova je závislá na energii a typu záření, například pro stínění beta záření je olovo naprosto nevhodné z důvodu silného druhotného záření které vzniká při interakci beta záření s atomy olova.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Olovo

Kabel s olověným stíněním

Služby

Vykoupíme od vás autobaterie a olovo.

Výkup olova

Kontakt